This, That, These ve Those Kullanımı


İngilizcede This, That, These ve Those Kullanımı
İngilizcede This, That, These ve Those Kullanımı

İngilizcede "bu", "şu", "o", "bunlar", "şunlar" ve "onlar" anlamlarını vermek için kullandığımız "this", "that", "these" ve "those" işaret sıfatlarını inceleyelim.

This (bu) ve these (bunlar) yakınımızdaki nesne ve kişiler için kullanılır.

That (şu, o) ve those (şunlar, onlar) uzağımızdaki nesne ve kişiler için kullanılır.


Videoda da gördüğümüz tabloları tabloda özetleyecek olursak;


Tekil yapılar:

 • this = bu

 • that = şu, o

Çoğul yapılar:

 • these = bunlar

 • those = şunlar, onlar

This, that, these ve those kelimelerini hem işaret sıfatı hem de zamir (ismin yerine) olarak kullanabiliriz. Örnekleri inceleyelim:


 • This is my car. (Bu benim arabam.)

 • This car is blue. (Bu araba mavi.)

 • That is your umbrella. (O senin şemsiyen.)

 • That umbrella is new. (O şemsiye yeni.)

 • These are my books. (Bunlar benim kitaplarım.)

 • These books are old. (Bu kitaplar eski.)

 • Those are my friends. (Onlar benim arkadaşlarım.)

 • Those people are cute. (O insanlar sevimli.)

#ingilizce #konuanlatımı #this #that #these #those #elementary #beginner

191 görüntüleme1 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör