top of page

İngilizce Telaffuz Kuralları

Güncelleme tarihi: 2 Mar 2019


Merhabalar Arkadaşlar, İngilizce öğrenirken kelimeleri doğru bir şekilde söyleyebilmemiz için gerekli telaffuz kurallarını öğrenmemiz gerekir. Araştırmalarımdan edindiğim telaffuz kurallarını sizlerle paylaşacağım. Hazırsanız haydi başlayalım :)Telaffuz Kuralları
- İngilizcede sona gelen "-e" harfi genelde telaffuz edilmez.

 • come : kam -> gelmek, hadi

 • culture : kalçır -> kültür

 • make : meyk -> yapmak

 • face : feys -> yüz


- "A", "a" harfi e veya ey şeklinde okunur.

 • apple : epıl -> elma

 • alien : elyın -> uzaylı

 • make : meyk -> yapmak

 • table : teybıl -> tablo


- "C", "c" harfi iki şekilde telaffuz edilir :


1- Harften sonra, yumuşak bir ünlü (e,i) varsa kelime "s" şeklinde okunur.

 • city : siti -> şehir

 • cite : sayt -> anmak

 • cell : sell -> hücre


2- "c" harfinden sonra sert bir ünlü gelirse (a, o, u) veya ünsüz bir kelime gelirse "k" şeklinde telaffuz edilir.

 • cat : ket -> kedi

 • come : kam -> gelmek, hadi

 • cup : kap -> fincan

 • conduct : kondakt -> yönetmek

 • concrete : konkreyt -> somut- "i" harfi kelime içinde "ay" şeklinde telaffuz edilir.

 • might : mayt -> güç, zor

 • night : nayt -> gece

 • white : vayt -> beyaz

 • side : sayt -> yan, taraf


- "o" harfi kelimeye göre 4 farklı (a, o, u, ı) şekilde telaffuz edilir. Telaffuz edilirken "oo" şeklinde ise "u" olarak okunur.

 • come : kam -> gelmek, hadi

 • God : gad -> Tanrı

 • shop : şop -> mağaza

 • common : kamın -> ortak

 • bacon : beykın -> domuz pastırması

 • good : gud -> iyi

 • wood : wud -> ahşap

 • school : sukul -> okul


- "g" harfi 3 farklı şekilde telaffuz edilir.


1- (a, o, u, r) harflerinden önce gelirse, Türkçe'deki gibi "g" şeklinde okunur.

 • glad : gıled -> mutlu

 • good : gud -> iyi

 • guy : gay -> arkadaş, erkek

 • grade : greyd -> not, derece


2- (e, i) harflerinden önce g veya c şeklinde okunur.

 • get : get -> almak

 • general : cenıral -> genel, umumi

 • generate : cenereyt -> meydana getirmek

 • genius : ciniyus -> dahi, zeki

 • Gilbert : cılbırt -> Erkek İsmi


3- "gh" önüne i gelmeyince "f" şeklinde telaffuz edilir.

 • enough : inaf -> yeterli

 • tough : taf -> sert, kuvvetli- "kn" ile başlayan kelimelerde "k" harfi okunmaz.

 • know : nov -> bilmek

 • knife : nayf -> bıçak

 • knee : nii -> diz

 • knight : nayt -> şövalye


- "ho" ile başlayan kelimelerde "h" harfi okunmaz.

 • honour : anır -> onur, şeref

 • hour : awır -> saat


- "wr" ile başlayan kelimelerde "w" harfi okunmaz.

 • write : rayt -> yazmak

 • wrong : rong -> yanlış

 • wrist : rist -> bilek


- "ch" ile başlayan kelimeler ç şeklinde telaffuz edilir.

 • chat : çet -> sohbet

 • chief : çif -> şef

 • cheese : çis -> peynir


- "sh" ile başlayan kelimeler "ş" şeklinde telaffuz edilir.

 • she : şi -> kız

 • ship : şip -> gemi

 • shake : şeyk -> sallamak


- "ph" ile başlayan kelimelerde "f" harfi sesini verir.

 • phantom : fentım -> hayalet

 • philosophy : filosofi -> felsefe

 • telephone : telıfon -> telefon


- "u" harfi kelime başlarındaysa ; "ye, yu" şeklinde ve uzun okunur.

 • union : yunion -> sendika, birlik

 • uniform : yuniform -> üniforma

 • unit : yunit -> birim


- "tion" , şın şeklinde telaffuz edilir.

 • competition : kompetişın -> rekabet

 • frustration : frastıreyşın -> hayal kırıklığı

 • multiplication : maltipleyşın -> çoğalma
 

1.760 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page