top of page

Present Continuous Tense (Şimdiki Zaman)


Orta seviye Present Continuous Tense konu anlatımı
Present Continuous Tense Konu Anlatımı

Türkçedeki "Şimdiki Zaman" yapısının İngilizce karşılığı "Present Continuous Tense" veya "Present Progressive Tense" olarak adlandırılır.

Şu anda yapıyor olduğumuz eylemleri ifade etmek için kullanılan Present Continuous Tense'de yüklemin yapısı "be + Verb-ing" şeklindedir.


Örnek cümleler:

 • I am studying English now. (Şu anda İngilizce çalışıyorum.)

 • He is working at the moment. (O şu anda çalışıyor.)

 • We are walking on the street right now. (Şu anda sokakta yürüyoruz.


Yukarıdaki örneklere dikkat edecek olursak, şimdiki zaman yapısında kullanılan ve "şimdi, şu anda" anlamına gelen zaman zarfları şunlardır.

 • now

 • right now

 • at the moment

Olumsuz Cümleler

Tüm olumsuz cümle yapılarında olduğu gibi şimdiki zamanda da cümleyi olumsuz yapmak için yardımcı fiilin arkasından "not" getiririz.

Yani, " am not, is not ve are not " kullanırız.

Kısaltılmış halleri " 'm not, isn't ve aren't " şeklindedir.


Örnek verecek olursak;

 • I'm not sleeping now. (Şu anda uyumuyorum.)

 • My sister isn't eating lunch at the moment. (Kız kardeşim şu anda öğle yemeği yemiyor.)

 • Jane and Carl aren't arguing now. (Jane ve Carl şu anda tartışmıyor.)


Soru Cümleleri

Şimdiki zamanda soru yaparken geniş zamanda olduğu gibi yardımcı fiili başa alırız. Bu cümlelerin yardımcı fiili "be = am, is, are" olduğu için başa alacağımız kelime de "be" fiilidir.


Örnekler:

 • A: Are you reading that book? (O kitabı okuyor musun?)

B: Yes, I am. / No, I'm not.

 • A: Is she working here? (O burada mı çalışıyor?)

B: Yes, she is. / No, she isn't.


292 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comentarios


bottom of page