top of page

Frequency Adverbs in Simple Present Tense


Frequency Adverbs in Simple Present Tense
Frequency Adverbs

İngilizcede Geniş Zaman cümle yapılarında en sık kullanılan zaman ifadelerinden birisi de sıklık zarflarıdır.

Eylemin ne sıklıkla yapıldığını (her zaman, genellikle, bazen, nadiren, hiç vb) ifade eden sıklık zarfları (frequency adverbs) eylemin yapılma sıklığına göre şu şekilde sıralanabilir.


Positive Frequency Adverbs

 • always (her zaman)

 • almost always (neredeyse her zaman)

 • usually (genellikle)

 • often (sıklıkla)

 • frequently (sıklıkla)

 • generally (genelde)

 • sometimes (bazen)

 • occasionally (zaman zaman)


Negative Frequency Adverbs

 • seldom (seyrek)

 • rarely (nadiren)

 • hardly ever (nadiren)

 • almost never (neredeyse hiç)

 • not ever (hiç, asla)

 • never (hiç, asla)


Sıklık zarflarının cümle içinde kullanımına dikkat edecek olursak;

1. Özne ile yüklem arasında:

 • I always get up early. (Her zaman erken kalkarım.)

 • She usually speaks English. (O genellikle İngilizce konuşur.)

2. Cümlede "be" fiili varsa, "be" fiilinden sonra:

 • You are sometimes late for school. (Bazen okula geç kalıyorsun.)

 • They are rarely happy here. (Onlar burada nadiren mutlu olurlar.)

3. Cümle başında:

 • Sometimes she visits her grandparents. (Bazen o büyük anne babasını ziyaret eder.)

 • Frequently I buy clothes. (Sıklıkla kıyafet alırım.)7

4. Cümle sonunda:

 • She takes a walk in the park sometimes. (O bazen parkta yürüyüş yapar.)

 • We talk to each other often. (Biz sıklıkla birbirimizle konuşuruz.)

Sıklık zarfları İngilizcede cümle başında, cümle sonunda, özne ile yüklem arasında kullanılabilir; ancak yüklem ile nesne arasında kullanılamazlar.


Diğer bir ayrıntıya değinecek olursak;

not ever ile never aynı anlamdadır, ancak cümle içinde kullanımları farklılık gösterir.

 • I don't ever play tennis = I never play tennis.

(Asla tenis oynamam.)


"Olumsuz cümlelerde always ve ever dışındaki sıklık zarfları, olumsuzluk bildiren yardımcı fiilden önce gelir. Ancak always ve ever olumsuzluk bildiren yardımcı fiilden sonra gelir." (Seçkin Esen & Akın Demir, Develop Your Grammar, syf 12)
 • They usually don't get up early. (Onlar genelde erken kalkmazlar.)

 • They don't always brush their teeth. (Onlar dişlerini her zaman fırçalamaz.)

366 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page